ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ.png

Metal Oxide
Nanopowder

Metaloxide.png

Metal Oxide 

Nanopowder

Nano ZnO:

20-30 nm, 99%

Nano TiO2 (P25):

20-30 nm, 99%

Nano SiO2:

20-30 nm, 99%

Nano Al2O3:

20-30 nm, 99%, gamma

Nano Fe2O3:

20-30 nm, 99%

Nano Cu2O:

30-50 nm, 99%

Nano TiO2 (Anatase):

30-50 nm, 99%

Nano Bi2O3:

30-50 nm, 99%

Nano CeO2:

30-50 nm, 99%

Nano Fe3O4:

80 nm, 99%

Standard pack size: 1 Kg

Our  Clients